Visit Kemer
facebook icon twitter icon instagram icon youtube icon vk icon mail icon turkey flag icon english flag icon deutsch flag icon russia flag icon
#
#
#

Sağlık

Türkiye’deki birçok hastane onkolojik tedavi, kardiyovoskiler cerrahi, ortopedi, beyin cerrahisi, çocuk cerrahisi, estetik cerrahisi, göz ve diş gibi birçok branş üzerinden sağlık hizmeti vermektedir. Ülkemizdeki 42 adet JCI ile akredite olmuş uluslararası standartlardaki sağlık kuruluşundan, sağlık turizmi kapsamında hizmet almak mümkündür.  

Özellikle son 10 yılda yapılan özel ve kamu hastaneleri teknolojik donanım ve fiziki şartlarıyla da batı ülkelerini aratmayacak nitelikte bir yapıya sahiptir. Sağlık Turizmi ile ilgili işlemler ve koordinasyon, kanun gereği Sağlık Bakanlığı sorumluluğunda olup, yılda iki kez bakanlık tarafından kontrol edilmektedir.    

Türkiye’nin iklim şartları, tabi güzellikleri, tarihi ve kültürel bölgeleri; hastanelerimizin batı standartlarında sunmuş olduğu sağlık hizmeti ile birleştirildiğinde ülkemizin Sağlık Turizmi alanındaki önemini de ortaya çıkarmaktadır.    

Sağlık turizmi kapsamında Türkiye’de 2014 yılı içerisinde yaklaşık 450 bin hasta tedavi edilmiş olup, bunların önemli bir kısmı ise Antalya’da gerçekleştirilmiştir. Özellikle organ nakli ve birçok tedavi konusunda Antalya bazı ilçelerini ön plana çıkararak, uluslararası hasta kabulüne yönelik çalışmalar yapmaktadır.

Kemer Devlet Hastanesi Kemer Devlet Hastanesi Kemer Anadolu Hastanesi Kemer Anadolu Hastanesi Özel Kemer Yaşam Hastanesi Özel Kemer Yaşam Hastanesi